Logo Gminy Łagów
Powróć do: Park Przyzamkowy

Przyroda

Lodowiec i buki

Krajobraz Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego ukształtował ostatni lodowiec skandynawski, który około 20 tysięcy lat temu dotarł na te ziemie. Z naniesionych piasków, żwiru i glin zwałowych uformował morenę czołową sięgającą 100 m powyżej poziomu rynnowych jezior, których głębokość sięga 58,8 m. Najwyższym wzgórzem jest Bukowiec 225 m n.p.m., pobliska Sokola Góra (Falkenberg) mając 135 m n.p.m. wznosi się około 30 m nad taflą jeziora. Wody roztopowe lodowca ukształtowały głębokie wąwozy. Liczne jeziora rynnowe i morenowe tworzą Pojezierze Łagowskie, w skład którego wchodzą miedzy innymi: jezioro Łagowskie, Ciecz, Niesłysz i Paklicko Wielkie.

Jezioro Ciecz (Trześniowskie) i Łagowskie.

Wąskie i głębokie jeziora rynnowe: Ciecz (Trześniowskie) i Łagowskie stanowiły kiedyś jeden zbiornik wodny, który został sztucznie przedzielony. Obecnie łączą się w centrum Łagowa płytkim przekopem. Położone na wysokości 106 m n.p.m. Prawie cała linia brzegowa porośnięta jest lasami. Mimo ruchu turystycznego należą do najczystszych jezior w Polsce, na pograniczu I i II klasy czystości. Zasilane są ze źródeł podziemnych i wody opadowej. Z jeziora Łagowskiego wypływa potok Łagowa. Oprócz licznych gatunków ryb (miedzy innymi troć jeziorowa) i roślin wodnych, w strefie przybrzeżnej na stromych stokach jezior spotkać można unikatowe podwodne łąki ramienicowe. Ramienice to glony osiągające duże rozmiary (makroglony), które mają duży wpływ na utrzymywanie czystości wód. Występujące tu gatunki należą do rzadkich i są w Polsce objęte ścisłą ochroną gatunkową. Teren Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego jest ostoją licznych, często rzadkich i chronionych roślin i zwierząt.

Rezerwaty przyrody

Unikatowe w skali regionu naturalne zbiorowiska roślinne a wraz z nimi występujące tu zwierzęta, grzyby i inne organizmy, chronione są w trzech rezerwatach przyrody.

Buczyna Łagowska – leśny rezerwat chroniący las bukowy położony na bardzo urozmaiconej morenie. Zajmuje 116 ha porośniętych 150-letnimi bukami. Położony jest około 6 km na północ od Łagowa.

Nad Jeziorem Trześniowskim – rezerwat leśny obejmujący fragment zbocza rynny jeziornej (50 ha), porośniętej lasem bukowym pochodzenia naturalnego. Większość drzew ma 100 – 140 lat. Położony jest tuż obok parku zamkowego.

Pawski Ług – rezerwat torfowiskowy chroniący czynnie torfowisko przejściowe i miejsce rozrodu płazów. Powierzchnia 32 ha. Posiada ścieżkę edukacyjną na kładce nad torfowiskiem. Występuje tu miedzy innymi żurawina i rosiczka okrągłolistna.

Na terenie gminy jest 25 pomników przyrody