Logo Gminy Łagów
Powróć do: Park Przyzamkowy

Park w Łagowie

Park zamkowy w Łagowie został założony w początkach XVIII wieku przez margrabiego Christiana Ludwika von Hohenzollern. Jako komandor Joannitów w latach 1705 – 1735 okazał się jednym z najbardziej kreatywnych zarządców zamku i dóbr zakonnych. Z jego inicjatywy zbudowano kościół, rozpoczęto przebudowę zamku dodając czwarte, wschodnie skrzydło, a miejscowość zyskała prawa miejskie i otrzymała szereg przywilejów łącznie z prawem pobierania akcyzy i organizowania trzech jarmarków w ciągu roku. Za jego kadencji rozpoczęła się rozbudowa Łagowa poza dotychczasowymi murami. W przyzamkowym parku nad jeziorem Trześniowskim w 1730 roku założono otwarty dla publiczności zwierzyniec. Klatki ustawione były u podnóża pobliskiej Sokolej Góry (Falkenberg).

Kiedy w XIX wieku Prusy przegrały wojnę z Francją i pilnie potrzebowały ogromnych kwot na spłatę kontrybucji wojennych, rząd rozwiązał wszystkie zakony konfiskując ich majątek. Sekularyzacja dóbr klasztornych na terytorium ówczesnego Królestwa Pruskiego objęła również Łagów. Z materiałów dokumentujących dalsze losy majątku wynika, że park ze zwierzyńcem przetrwał wygnanie Joannitów. Król Prus przekazał część dóbr komandorii, w tym park, zwierzyniec i 6 majątków ziemskich w zarząd jednemu ze swoich generałów.

Obecny układ parku powstał w XIX wieku po pożarze miasta. Powierzchnia parku wynosi prawie 1,5 hektara płaskiego terenu między sztucznie usypanym wzgórzem na którym stoi zamek, a brzegiem jeziora Ciecz (Trześniowskiego). Z dawnych elementów wyposażenia przetrwała piwnica budynku gospodarczego, w której znajdowała się zamkowa lodownia. Po remoncie mieścić będzie stałe i okazjonalne wystawy.

Z drzew tylko najstarsze pamiętają XVIII wiek. Rosną tu dęby, buki, klony, świerki i nadbrzeżne olchy. Największe osiągają 30 metrów wysokości i do 440 cm obwodu. Najbardziej rozpoznawalnym jest buk pospolity w odmianie czerwonolistnej witający gości naprzeciw wejścia do parku. Planowane jest objęcie go ochroną jako pomnik przyrody. Obecnie w wykazie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody na terenie parku i w jego najbliższej okolicy wykazane są 4 pomniki przyrody. Sam park jest powierzchniowym pomnikiem przyrody wpisanym do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody pod numerem 1994.

W 2020 roku park zmienił się ponownie. W ramach projektu „Zagospodarowanie Parku Przyzamkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” dokonano jego modernizacji. Park, zachowując swój charakter i cenny drzewostan, zyskał drewnianą promenadę na linii brzegowej, nowoczesny pawilon dydaktyczno-wystawienniczy, dwadzieścia drewnianych ławek i tablice informacyjne. Wytyczono umocnione ścieżki i zainstalowano nowe, energooszczędne oświetlenie. W pobliżu amfiteatru powstały dwie strefy relaksu: plac zabaw dla dzieci i siłownia. W ramach edukacji przyrodniczej i ekologicznej wytyczono łąkę kwietną  prezentującą walory bioróżnorodności, a przez wykorzystywanie jej jako terenu rekreacyjnego wykazuje ona pogodzenie funkcji użytkowych środowiska z możliwością zachowania bogactwa gatunkowego. Celowo pozostawione martwe drewno w postaci pnia zasiedlonego przez ksylobionty wskazuje na bardzo istotną, a mało znaną ekologicznie rolę martwego drewna w ekosystemie.

Malownicze położenie, atrakcje przyrodnicze i historyczne oraz istniejąca baza lokalowa i organizowane wydarzenia kulturalne sprawiła, że w parku w latach po II Wojnie Światowej spotkać można było wielu artystów z Polski i zza granicy. Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury w latach pięćdziesiątych prowadziło w zamku Dom Pracy Twórczej. Od roku 1962 do 1971 Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego gościło w Łagowie wybitnych muzyków i uczonych organizując plenery szkół artystycznych i przygotowania do międzynarodowych konkursów pianistycznych. W 1969 roku powstał otwarty amfiteatr i kino letnie, w którym odbywa się corocznie najstarszy polski festiwal filmowy: Lubuskie Lato Filmowe. Dzięki niemu po parkowych ścieżkach i uliczkach Łagowa  spacerowali Andrzej Wajda, Kazimierz Kutz, Krzysztof Zanussi, Wojciech Gołas, Daniel Olbrychski, Pola Raksa, Jerzy Stuhr i wielu innych.

Park przyzamkowy jest centralnym punktem licznych ścieżek turystycznych, pieszych i rowerowych, które zaczynają się i kończą w tym miejscu.

Zapraszamy do Łagowa, Perły Ziemi Lubuskiej.