Logo Gminy Łagów
Powróć do: Inwestycje

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łagów” Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla m. Stok, gm. Łagów

   flag_yellow_low                                                                                                                                                                                             PROW-2014-2020-logo-kolor  
 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łagów” 
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla m. Stok, gm. Łagów

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja mająca na celu Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Wartość inwestycji         2.663.500,00 zł
Dofinansowanie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich          894.107,00 zł

Pod koniec maja 2022r. podpisano umowę na wykonanie robót budowalnych pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łagów” tj. wykonanie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków dla miejscowości Stok oraz rurociągu tłocznego na odcinku Stok – Gronów odprowadzającego ścieki na oczyszczalnię ścieków w Gronowie.

Intensywne pracy trwały do końca lutego 2023 roku. Konieczność wymiany była spowodowana stanem 40-letniej instalacji. Całe zadanie wpisuje się w plan uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie.