Logo Gminy Łagów
Powróć do: Inwestycje

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Kompleksowy system modernizacji i budowy infrastruktury drogowej w Gminie Łagów - przebudowa dróg gminnych w Łagowie - Etap II (ul. H. Sienkiewicza 003243F , ul. S. Moniuszki 003241F, ul. M. Reya 003242F, ul. Kolonia 003236F, ul. A. Mickiewicza 003240F, ul. M. Konopnickiej 003239F, ul. W. Szymborskiej 003238F, ul. Cz. Miłosza 003237F, ul. Słowackiego 003243F )

1. Kompleksowy system modernizacji i budowy infrastruktury drogowej w Gminie Łagów – przebudowa dróg gminnych w Łagowie – Etap II (ul. H. Sienkiewicza 0203243F, ul. S. Moniuszki 003241F,ul. M. Reya 003242F)

  25_35_26_2020 Projekt jest elementem kompleksowego planu polepszenia systemu komunikacyjnego gminy Łagów. Zawiera trzy odcinki dróg bezpośrednio ze sobą połączonych: ul. H. Sienkiewicza0203243F, ul. S. Moniuszki 003241F,ul. M. Reya 003242F.

Przebudowa dotyczy zmiany nawierzchni dróg z tłuczniowej na kostkę betonową. Zostały wykonane zjazdy do posesji oraz chodniki. Wprowadzono nową organizację ruchu.

2. Kompleksowy system modernizacji i budowy infrastruktury drogowej w Gminie Łagów – przebudowa dróg gminnych w Łagowie – Etap II (ul. Kolonia 003236F, ul. A. Mickiewicza 003240F, ul. M. Konopnickiej 003239F)

41_35_27_2020 

Projekt jest elementem kompleksowego planu polepszenia systemu komunikacyjnego gminy Łagów. w 2018 r. w ramach Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej zrealizowano projekt pn.: „Kompleksowy system modernizacji i budowy infrastruktury drogowej w Gminie Łagów – przebudowa drogi gminnej w Łagowie ul.Słoneczna (nr 003234F)”, który bezpośrednio łączy się z drogą ul. A.Mickiewicza (003240F) stanowiącą jeden z odcinków bieżącej inwestycji. Zawiera ona trzy odcinki dróg bezpośrednio ze sobą połączonych: (ul. Kolonia 003236F, ul. A. Mickiewicza 003240F, ul. M. Konopnickiej 003239F).

Przebudowa dotyczy zmiany nawierzchni dróg z tłuczniowej na kostkę betonową. Zostały wykonane zjazdy do posesji oraz chodniki. Wprowadzono nową organizację ruchu.

3. Kompleksowy system modernizacji i budowy infrastruktury drogowej w Gminie Łagów – przebudowa dróg gminnych w Łagowie – Etap II (ul. W. Szymborskiej 003238F, ul. Cz. Miłosza 003237F, ul. Słowackiego 003243F)

Przebudowa dotyczy zmiany nawierzchni dróg z tłuczniowej na kostkę betonową. Zostały wykonane zjazdy do posesji oraz chodniki. Wprowadzono nową organizację ruchu.