Logo Gminy Łagów
Powróć do: O gminie

Pliki do pobrania

REFERAT EKONOMICZNO – FINANSOWY

Wniosek_o_wydanie_zaświadczenia_o_niezaleganiu 

REFERAT GOSPODARKI I ROLNICTWA

Wniosek lokalizacji inwestycji warunków zabudowy
Wniosek o wprowadzenie zmian w decyzji o warunkach zabudowy
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 
Wniosek o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wniosek o zmianę lub sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-
Wniosek_o_ustalenie_lokalizacji_inwestycji_celu_publicznego albo warunków zabudowy 
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu i rewitalizacji 
Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego
Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji
Wniosek_o_ustalenie_lokalizacji_inwestycji_celu_publicznego 
Wniosek_o nadanie numery porządkowego 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadanym gospodarstwie rolnym
Wniosek o wydanie wypisu, wyrysu z studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Gminy.

REFERAT INWESTYCJI I OBRONY CYWILNEJ

Wniosek do dopłaty do opłaty.
Wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk
Wpis do ewidencji kąpielisk – procedura
Wniosek o zajęcia pasa drogi gminnej
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Inne druki i wnioski do pobrania:

Wniosek o udostępnienie kopii lub wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego