Logo Gminy Łagów
Powróć do: O gminie

Opłaty i podatki

Rok 2022

 
Rok 2023

 

Stawka za odpady komunalne od 1 LUTEGO 2023r.
1.    35,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość;
2.    70,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów*;
3.    zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości – 1,00 zł od osoby miesięcznie.
* w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów wójt z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej w wysokości dwukrotności wartości stawki podstawowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.
Konta bankowe:
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: indywidualny numer rachunku bankowego wskazany w zawiadomieniu o zmianie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Konta bankowe:

PODATKI – Podatek od nieruchomości osób fizycznych i prawnych, Podatek rolny, Podatek leśny, Podatek od środków transportowych – 90 9656 0008 2000 0260 2000 0042

Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów, Opłata skarbowa, Opłata za sprzedaż napojów alkoholowych. Opłata za udostępnienie danych osobowych. Opłaty z tytułu dzierżawy gruntów, Czynsz za lokale użytkowe i mieszkalne – 33 9656 0008 2000 0260 2000 0001

Rachunek depozytowy gminy – 22 9656 0008 2000 0260 2000 0005 – Wpłata wadium.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 58 9656 0008 2000 0260 2000 0036

Rachunek Zakłądu Gospodarki Komunalnej w Gronowie – 89 9656 0008 2000 0420 2000 0001 – Opłata za wodę i ścieki, Opłaty cmentarne, Opłaty za inne usługi ZGKiM.