Logo Gminy Łagów
Powróć do: O gminie

Kontakt Urząd Gminy

URZĄD GMINY ŁAGÓW
66-220 Łagów ul. Spacerowa 7
tel. 68 341 21 86
e-mail: sekretariat@lagow.pl
epuap: /lagow/skrytka
NIP: 927-18-52-234
REGON: 000536752

Konta bankowe:

Rachunek budżetu gminy – 33 9656 0008 2000 0260 2000 0001 – Podatek od nieruchomości osób fizycznych i prawnych, Podatek rolny, Podatek leśny, Łączne zobowiązanie pieniężne, Podatek od środków transportowych, 

33 9656 0008 2000 0260 2000 0001 - Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów, Opłata skarbowa, Czynsz za lokale użytkowe i mieszkalne, Opłaty z tytułu dzierżawy gruntów, Opłata za sprzedaż napojów alkoholowych. Opłata za udostępnienie danych osobowych.

Rachunek depozytowy gminy – 22 9656 0008 2000 0260 2000 0005 – Wpłata wadium.

Rachunek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gronowie – 89 9656 0008 2000 0420 2000 0001 – Opłata za wodę i ścieki, Opłaty cmentarne, Opłaty za inne usługi ZGKiM.

Rachunek – 58 9656 0008 2000 0260 2000 0036 – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

GODZINY OTWARCIA

Pn: 8:00 – 16:00
Wt-Pt: 7:30 – 15:00
Wójt Gminy Łagów przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godz.12.00 do 16.00.
Skargi pisemne można składać codziennie w godz. 8.00 – 15.00 w sekretariacie urzędu.

Stanowisko
Imię I Nazwisko
Nr tel. wew.
E-mail
Wójt Gminy
Czesław Kalbarczyk
   
Sekretarz Gminy
Jan Walczak
34
sekretarz@lagow.pl
Sekretariat
Daniel Loba
31 sekretariat@lagow.pl
Referat Ekonomiczno-Finansowy
Skarbnik
Monika Paszkowska
36
skarbnik@lagow.pl
Księgowość
Wioletta Dziembowska
Janina Borowiec
Milena Sawczyn
37
ksiegowosc@lagow.pl
 
milena.sawczyn@lagow.pl
Podatki
Bernadeta Wasilewska
Paula Ciećwierz
26
podatki@lagow.pl
Płace
Wioletta Włodarczyk
24
 
Kasa
Ewelina  Singh
39
kasa@lagow.pl
Referat Gospodarki i Rolnictwa
 
Alicja Niklewicz
Zenon Ptaszkowski 
Katarzyna Chatłas
23
33
33
a.niklewicz@lagow.pl
ptaszkowski@lagow.pl
katarzyna.chatlas@lagow.pl
Referat Inwestycji i Obrony Cywilnej
Kierownik
 
22
inwestycje@lagow.pl
 
Elwira Galek
 
Elżbieta Szewczyk
 
Anna Rymkiewicz
22
drogi@lagow.pl
 
 
srodowisko@lagow.pl
 
 
gospodarka_odpadami@lagow.pl
Stanowiska samodzielne
Ewidencja Ludności
(wojsko, zdrowie, akcja kurierska)
Agata Najdek 35 agata.najdek@lagow.pl
Stanowisko ds.
Promocji, Kultury
i Sportu
Marlena Wójcik
Arkadiusz Jurusz
25
 
29
 
promocja@lagow.pl
 
Stanowisko ds.
Obsługi Rady Gminy
i Oświaty
Magdalena Warczak
20
radagminy@lagow.pl
Informatyk
Zbigniew Madajczak
46
informatyk@lagow.pl