Logo Gminy Łagów

Sprzedaż nieruchomości gruntowej nie zabudowanej położonej w miejscowości Kosobudz (działka nr 51/16)

Ocena 0/5

https://bip.wrota.lubuskie.pl/uglagow/przetargi/29/28/1_/

 

O G Ł O S Z E N I E

      Wójt  Gminy   Łagów  działając  na  podstawie  art.  37 , ust. 1, art. 38 ust.  1 i 2 , art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997 r.  o gospodarce  nieruchomościami (tekst jednolity- Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.) oraz  § 13  Rozporządzenia  Rady   Ministrów  z dnia  14 września 2004  roku, w  sprawie  sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (tekst jednolity Dz. U. Nr 2021  poz. 2213),  podaje  do  publicznej  wiadomości , że  ogłasza  pierwszy  przetarg  ustny  nieograniczony  (licytację ) na  sprzedaż  nieruchomości   gruntowej nie zabudowanej  położonej  w miejscowości Kosobudz.

     Przedmiotem  sprzedaży jest  wolna  od  obciążeń  nieruchomość gruntowa nie zabudowana      wykazana  do  sprzedaży  w  oparciu o  Zarządzenie  Nr  12.2023  Wójta  Gminy  Łagów  z  dnia  21 lutego 2023 roku  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  nie zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z uchwałą nr XLIV.306.2023 Rady Gminy Łagów z dnia 31 stycznia 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Łagów.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności