Logo Gminy Łagów

Aktualnosci

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA ->> lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa.pdf


KOMUNIKAT
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagowie
w sprawie sposobu załatwiania spraw w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łagowie, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

      W związku z rozpowszechnianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników Ośrodka, proszę o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej nie będzie przyjmował interesantów w dotychczasowych biurach. 

       Klienci, którzy przyjdą do urzędu będą przyjmowani pojedynczo.

        Wnioski, pisma bądź inne dokumenty prosimy zostawiać w sekretariacie Ośrodka, po wcześniejszym ustaleniu tego z pracownikami Ośrodka lub przesyłać na adres email: ops@lagow.pl

 

    W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny

w godzinach pracy Ośrodka pod numerem telefonu:68 325 89 59

 

      Mieszkańcom, a w szczególności seniorom, zalecamy unikania wszelkich skupisk ludzi, w tym transportu publicznego.

Jednocześnie apelujemy do ludzi młodych, zdrowych i samodzielnych o tzw. sąsiedzką pomoc seniorom.

Prosimy o stosowanie się do zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Aktualne informacje i zalecenia publikowane są na stronie:https://gis.gov.pl/
W razie potrzeby należy dzwonić pod telefon alarmowy: 660 452 931.