Oficjalny serwis Logo: Gmina Łagów Gmina Łagów

Aktualności

STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.
  1. Zakres tematyczny operacji:        
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej - budowa nowych obiektów w ramach rozwoju ogólnodostępnej  i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na obszarze wiejskim objętym „Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA na lata 2014-2020”  w rozumieniu art. 2 pkt. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczącego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320)
 

Załączniki

Ilustracja do informacji: Mistrzostwa Sekcji Kosobudz - zawody spławikowe
Zarząd Koła Gminnego PZW w Łagowie   
zaprasza członków Koła na zawody spławikowe
MISTRZOSTWA SEKCJI KOSOBUDZ     
dnia 10 CZERWCA 2018r /niedziela/
zbiórka i zapisy  do godz. 8.00 nad j. Dziarg w Kosobudzu
Tradycyjnie przyjmujemy 10,- zł wpłaty.   
Za Zarząd
Prezes Jan Szuryga
 

Załączniki

Ilustracja do informacji: 3 czerwca 2018 roku, odbył się XXIV Bieg Łagowskiego Lata
3 czerwca 2018 roku, odbył się XXIV Bieg Łagowskiego Lata. W tym roku wytartowało 250 zawodników i wszyscy szczęśliwie dotarli do mety.
W kalsyfikacji generalnej wygrał Pan Szymanowski Krzysztof, II Miejsce zajął Pan Feifer Bartosz, III miejsce Przyworski Krzysztof.
Najlepszym biegaczem z Gminy Łagów okazał się Pan Kożuch Dariusz, natomiast najmłodszym zawodnikiem tej edycji był Sawicki Adrian rocznik 2007, a najstarszym
Pan Czop Jan rocznik 1939. Zapraszamy za rok!!! Szczegółowe wyniki zawaodów w linku: https://super-sport.com.pl/wyniki/wyniki-2018/1904-xxiv-bieg-lagowskiego-lata.html
Zdjęcia w załączniku.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: XXIV Bieg Łagowskiego Lata

Ilustracja do informacji: XXIV Bieg Łagowskiego Lata - informacja
Że względu na duże zainteresowanie Biegiem informujemy, że zwiększamy limit a tym samym jest jeszcze możliwość zapisu w dniu biegu
Ilustracja do informacji: Wędkarski Dzień Dziecka
Z okazji Dnia Dziecka Gminne Koło PZW w Łagowie organizuje zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży.
Dla wszystkich uczestników będą upominki, dla najlepszych nagrody i puchary.
Zawody odbędą się 3 czerwca 2018 roku  (niedziela) nad jeziorem Łagowskim przy stanicach wędkarskich „Pod grzybkiem”:
- dzieci w wieku od 10 do 14 lat pod opieką osób dorosłych – czas łowienia 2 godz.
- dzieci i młodzież od 14 do 16 lat samodzielnie  – czas łowienia 2 godz.
Zapisy w godz. 8.45 do 9.30.  Przynęty, zanęty we własnym zakresie.
Rozpoczęcie zawodów o godz. 9.45  zakończenie o godz. 11.45
Od godz. 12.00 – ważenie ryb, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i upominków.
 5 najlepszych zawodników w każdej kategorii  zawodów wędkarskich, otrzyma nagrody
(sprzęt wędkarski) + po 3 najlepszych  zawodników puchary.
 
Więcej informacji w załączniku.

Załączniki

:                                                                                                                                                                              
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu:
Budowę dwóch placów zabaw w miejscowościach Łagów i Toporów oraz budowa siłowni zewnętrznej w Łagówku.
 
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Przewidywane wyniki operacji: Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Łagów poprzez budowę placów zabaw w Łagowie i Toporowie oraz siłowni zewnętrznej  w miejscowości  Łagówek dla dzieci i dorosłych. Zapewnienie lepszego i bezpieczniejszego dostępu do korzystania z urządzeń oraz zwiększenia liczby osób korzystających z zasobów powstałej infrastruktury zrealizowanej efektem tej operacji. Nastąpi też łączne zwiększenie liczby osób korzystających z tej infrastruktury w Gminie Łagów.
Budowa kolejnych już placów zabaw to w polityce gminy kontynuowanie planów zagospodarowania terenów gminnych stanowiących centralne części wsi. Przedsięwzięcie polegające na zagospodarowaniu terenów stanowiących centralne części wsi będące miejscem spotkań mieszkańców mają na celu poprawę standardu życia mieszkańców  i ich integracji międzypokoleniowej. Wszystkie powstałe place zabaw jak pokazuje doświadczenie przyczynią się do wzrostu aktywności ruchowej oraz bezpieczeństwa wypoczynku i rekreacji  mieszkańców tych obszarów wiejskich.  Ponadto rewitalizacja tych bardzo często zdegradowanych miejsc publicznych wpływa znacznie na poprawę wizerunku miejscowości podnosząc zarazem atrakcyjność turystyczną.
W ramach realizacji inwestycji zamontowane zostały urządzenia zabawowe w postaci zestawów różnego typu urządzeń służących najmłodszym mieszkańcom naszej gminy, tj.: wieloelementowy zestaw, huśtawkę wagową i podwójną huśtawkę metalową, trzy bujaki oraz zestaw linowy Czworokąt; elementem towarzyszącym jest ławka z oparciem i kosz na selektywną zbiórkę śmieci – na placu zabaw w Łagowie, Toporów - umiejscowiony na terenie przy istniejącej szkole -  zestaw drewniany zabawowy złożony z drabinek, pomostów, zjeżdżalni oraz zadaszonej wieży, huśtawki wagonowe, pociąg. Wszystkie zewnętrzne urządzenia będą wykonane z bardzo trwałych materiałów, które będą posiadać obowiązkowe atesty. Operacja będzie ogólnodostępna, niekomercyjna dla każdego mieszkańca, również z dziećmi.
W ramach realizacji inwestycji w miejscowości Łagówek zamontowano urządzenia i stworzono siłownię na świeżym powietrzu. Wszystkie elementy siłowni zewnętrznej usytułowanego na powierzchni biologicznie czynnej – bezpiecznej  nawierzchni trawiastej.  Z efektów zrealizowanej inwestycji mogą korzystać wszyscy mieszkańcy, a także turyści. Siłownie zewnętrzne są przeznaczone dla wszystkich niezależnie od wieku: dzieci, młodzieży, dorosłych, a także osób starszych. Siłownia zewnętrzna jako obiekt rekreacyjno-sportowy  dzięki temu, że jest  przeznaczony i dostępny dla wszystkich, pozwoli na integrację różnych grup i środowisk lokalnych. Takie miejsca charakteryzują się bowiem wartością dodaną - nie tylko umożliwiają aktywność fizyczną, ale także stwarzają okazję do nawiązywania nowych znajomości i wspólnego spędzania wolnego czasu. Dzięki bezpośredniemu sąsiedztwu placu zabaw, czas na siłowni będą mogły spędzać całe rodziny.
Koszt wykonania przedsięwzięcia wyniósł : 78 996,75   zł

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Place zabaw

Załączniki

Ilustracja do informacji: "Podwórko Talentów NIVEA"
Bardzo prosimy o wsparcie w postaci Państwa głosów! Dziecięca Drużyna Pożarnicza OSP Jemiołów zgłosiła się do programu "Podwórko Talentów NIVEA". Wygrajmy razem nowy plac zabaw!!! Głosujcie na Łagów - lokalizacja Jemiołów!!!
 
 
  • Baner: Baner 1
  • Baner: Baner 2
  • Baner: Baner 3
  • Baner: Baner 4
  • Baner: Zachodnia Zzba PH
  • Baner: LGD Brama Lubuska
  • Baner: Baner 6 - Mikroporady

Kontakt z Urzędem

Urząd Gminy Łagów
ul. Spacerowa 7
66-220 Łagów
 
NIP: 927-18-52-234
REGON: 000536752
pn: 8:00 - 16:00
wt-pt: 7:30 - 15:00
sb-nd: nieczynne
 
Wójt Gminy Łagów przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy poneidziałek od godz. 12:00 do 16:00
68 341 21 86
e-mail
ePUAP  /lagow/skrytka
Wszelkie prawa do treści umieszczonych w serwisie należą do Gminy Łagów
Budowa strony internetowej Urzędu Gminy w Łagowie dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych zrealizowana została w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.