Oficjalny serwis Logo: Gmina Łagów Gmina Łagów

Aktualności

Ilustracja do informacji: Festiwal Bel canto
W dniach 29.06-01.07.2018r obył się III Festiwal „Bel canto” w Łagowie, gdzie mogliśmy wysłuchać dwóch koncertów symfonicznych Filharmonii Zielonogórskiej  oraz koncertu kameralnego. W piątkowy wieczór Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zielonogórskiej wraz z dyrygentem Panem Czesławem Grabowskim zagrali koncert  pt. ”Śpiewamy Polskie Pieśni Narodowe”, pod Honorowym Patronatem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- Elżbiety Rafalskiej. W sobotę przed galą wręczenia nagród 47. Lubuskiego Lata Filmowego odbył się koncert kameralny z solistami: Marta Lasota (sopran), Paweł Ślusarz (bas) przy akompaniamencie: Ryszarda Zimnickiego (fortepian), natomiast na zakończenie festiwalu w niedzielę koncert pod tytułem „Opera i Operetka” wykonali: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zielonogórskiej z dyrygentem Panem Czesławem Grabowskim oraz solistami: Marta Lasota (sopran), Paweł Ślusarz (bas).

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Bel Canto 2018

Ilustracja do informacji: Plener Malarski
"Niebo w Zieleni" XXIV Międzynarodowy Plener Malarski imienia Jolanty Zdrzalik 2018 w Łagowie Lubuskim.

Ilustracja do informacji: 47 Lubuskie Lato Filmowe - Łagów 2018
W niedzielę, 24 czerwca, rozpoczęła się 47. edycja Lubuskiego Lata Filmowego. Dokumenty, filmy fabularne, znane i mniej znane. A oprócz tego warsztaty, spotkania z twórcami, wieczorne projekcje.
STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.
  1. Zakres tematyczny operacji:        
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej - budowa nowych obiektów w ramach rozwoju ogólnodostępnej  i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na obszarze wiejskim objętym „Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA na lata 2014-2020”  w rozumieniu art. 2 pkt. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczącego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320)
 

Załączniki

Ilustracja do informacji: Mistrzostwa Sekcji Kosobudz - zawody spławikowe
Zarząd Koła Gminnego PZW w Łagowie   
zaprasza członków Koła na zawody spławikowe
MISTRZOSTWA SEKCJI KOSOBUDZ     
dnia 10 CZERWCA 2018r /niedziela/
zbiórka i zapisy  do godz. 8.00 nad j. Dziarg w Kosobudzu
Tradycyjnie przyjmujemy 10,- zł wpłaty.   
Za Zarząd
Prezes Jan Szuryga
 

Załączniki

Ilustracja do informacji: 3 czerwca 2018 roku, odbył się XXIV Bieg Łagowskiego Lata
3 czerwca 2018 roku, odbył się XXIV Bieg Łagowskiego Lata. W tym roku wytartowało 250 zawodników i wszyscy szczęśliwie dotarli do mety.
W kalsyfikacji generalnej wygrał Pan Szymanowski Krzysztof, II Miejsce zajął Pan Feifer Bartosz, III miejsce Przyworski Krzysztof.
Najlepszym biegaczem z Gminy Łagów okazał się Pan Kożuch Dariusz, natomiast najmłodszym zawodnikiem tej edycji był Sawicki Adrian rocznik 2007, a najstarszym
Pan Czop Jan rocznik 1939. Zapraszamy za rok!!! Szczegółowe wyniki zawaodów w linku: https://super-sport.com.pl/wyniki/wyniki-2018/1904-xxiv-bieg-lagowskiego-lata.html
Zdjęcia w załączniku.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: XXIV Bieg Łagowskiego Lata

  • Baner: Baner 1
  • Baner: Baner 2
  • Baner: Baner 3
  • Baner: Baner 4
  • Baner: Zachodnia Zzba PH
  • Baner: LGD Brama Lubuska
  • Baner: Baner 6 - Mikroporady

Kontakt z Urzędem

Urząd Gminy Łagów
ul. Spacerowa 7
66-220 Łagów
 
NIP: 927-18-52-234
REGON: 000536752
pn: 8:00 - 16:00
wt-pt: 7:30 - 15:00
sb-nd: nieczynne
 
Wójt Gminy Łagów przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy poneidziałek od godz. 12:00 do 16:00
68 341 21 86
e-mail
ePUAP  /lagow/skrytka
Wszelkie prawa do treści umieszczonych w serwisie należą do Gminy Łagów
Budowa strony internetowej Urzędu Gminy w Łagowie dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych zrealizowana została w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.