Oficjalny serwis Logo: Gmina Łagów Gmina Łagów

Aktualności

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łagów w 2019 roku.
Wójt Gminy Łagów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Łagów lub na rzecz jego mieszkańców, w zakresie:
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- ratownictwa i ochrony ludności, zgodnie z zasadami określonymi

Załączniki

Ilustracja do informacji: Wyjazd do Parku Trampolin w Zielonej Górze - „Skokoloco”
W dniu 21-22 stycznia 2019r. odbyła się wycieczka trzech grup dzieci z naszej gminy. Ogółem z naszej propozycji wyjazdu skorzystało 140 dzieci i do pomocy mieliśmy 10 opiekunów. Zgłoszenia dostaliśmy z następujących sołectw: Gronów, Jemiołów, Kosobudz, Łagów , Łagówek , Niedźwiedź, Sieniawa , Toporów , Żelechów  i Stok. Zabawa była fantastyczna!!! Dzieci stosowały się do zaleceń trenerów i chętnie brały udział w konkursach i zabawach jakie były dla nich przygotowane. Za pomoc w opiece nad dziećmi chcemy podziękować nauczycielom ze szkoły w Sieniawie , Toporowie i Łagowie , Pani Agnieszce (pielęgniarce) i wszystkim opiekunom , którzy czuwali nad bezpieczeństwem naszych dzieci. Bardzo serdecznie dziękujemy  „ Skokoloco” Park Trampolin w Zielonej Górze  za fachową obsługę i jak dzieci mówiły  „ Wyskokowo Spędzony Czas”, a także miłą niespodziankę w postaci  „ Dyplomów Mistrzowskich” dla uczestników.  W podziękowaniu od Wójta Gminy Łagów został przekazany wizerunek naszego Zamku, aby zawsze o nas pamiętali i miło nas wspominali . Dziękujemy także firmie przewozowej „ Tyliszczak Travel”. Podróżowanie z Wami to przyjemność i bezpieczeństwo , co potwierdziła  kontrola  Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp. Wójt Gminy Łagów serdecznie dziękuje dzieciom które brały udział w wycieczce i ich rodzicom. Mamy nadzieję , że tym wyjazdem sprawiliśmy wiele frajdy i zabawy. Wójt  Gminy Łagów jako organizator dołożył wszelkich starań aby tak było. Do następnego razu!!!.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Skokoloco

Ilustracja do informacji: OSP Toporów dostała nowy wóz ratowniczo-gaśniczy.
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Toporowa wysłużonego Stara zastąpi nowym wozem ratowniczo-gaśniczym, który kosztował 710 tyś. złotych. Na  zakup złożyli  się: Fundusz Ochrony Środowiska, gmina Łagów, Państwowa Straż Pożarna i Lasy Państwowe.
W oficjalnym przekazaniu samochodu wzięli udział: Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak oraz zaproszeni goście, którzy życzyli strażakom ochotnikom  jak najmniej akcji ratowniczo-gaśniczych.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Nowy wóż strażacki w Toporowie

Ilustracja do informacji: Przebudowa drogi gminnej w Łagowie ul. Słoneczna
21 stycznia 2019 roku nastąpiło oficjalne  otwarcie wyremontowanej drogi i chodnika  
przy ul. Słonecznej w Łagowie. W uroczystości wzięli udział : Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, Mariusz Herbut Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki, Czesław Kalbarczyk- Wójt Gminy Łagów oraz zaproszeni goście.
„Kompleksowy system modernizacji i budowy infrastruktury drogowej w gminie Łagów - przebudowa drogi gminnej w Łagowie ul. Słoneczna (NR 003234f)”
zrealizowano dzięki dofinansowaniu
z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury.
 
Wartość dotacji z budżetu państwa: 702 064,00 zł.
     
W ramach przeprowadzonej inwestycji przebudowano drogę o długości 620 mb.
 
W ramach robót wykonano nową niweletę drogi, wyprofilowano spadki poprzeczne i podłużne oraz wykonano nową, jednorodną pod względem technicznym i funkcjonalnym nawierzchnię. Nawierzchnia jezdni i zjazdów do posesji została wykonana z  kostki betonowej gr. 8 cm, chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm.
 
Niewątpliwą  korzyścią  realizacji inwestycji jest zwiększenie  bezpieczeństwa dzieci  uczęszczających do placówek świadczących usługi publiczne (szkoła, przedszkole).  
Dobra jakość drogi przełoży się bezpośrednio na rozwój bazy turystyczno – wypoczynkowej, usług agroturystycznych, ułatwi dostęp do kwater turystycznych, pensjonatów, hoteli oraz wpłynie pozytywnie  na wizerunek i przyczyni się do rozwoju gminy.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna

Ilustracja do informacji: Informacje - wycieczka do SKOKOLOCO - PARK TRAMPOLIN Zielona Góra
Organizator wyjazdu proponuje, aby dzieci były ubrane w stój sportowy dla własnej wygody i bezpieczeństwa.
 
Ilustracja do informacji: Pomoc poszkodowanym w pożarze domu w Staropolu
Wszystkim zainteresowanym udzieleniem pomocy w odbudowie domu poszkodowanych w pożarze w dniu 19 grudnia br. w Staropolu, podajemy nr konta bankowego.
Nr konta: 76 1020 5402 0000 0602 0412 7494
z dopiskiem: "Pomoc rodzinom poszkodowanym w pożarze - Staropole".
Wszystkim z góry dziękujemy!
 
 
 
 
 
  • Baner: Baner 1
  • Baner: Baner 2
  • Baner: Baner 3
  • Baner: Baner 4
  • Baner: Zachodnia Zzba PH
  • Baner: LGD Brama Lubuska
  • Baner: Baner 6 - Mikroporady

Kontakt z Urzędem

Urząd Gminy Łagów
ul. Spacerowa 7
66-220 Łagów
 
NIP: 927-18-52-234
REGON: 000536752
pn: 8:00 - 16:00
wt-pt: 7:30 - 15:00
sb-nd: nieczynne
 
Wójt Gminy Łagów przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy poneidziałek od godz. 12:00 do 16:00
68 341 21 86
e-mail
ePUAP  /lagow/skrytka
Wszelkie prawa do treści umieszczonych w serwisie należą do Gminy Łagów
Budowa strony internetowej Urzędu Gminy w Łagowie dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych zrealizowana została w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.