Oficjalny serwis Logo: Gmina Łagów Gmina Łagów

Aktualności

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łagów w 2017 roku.
Wójt Gminy Łagów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Łagów lub na rzecz jego mieszkańców, w zakresie: - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, - kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, - ratownictwa i ochrony ludności, zgodnie z zasadami określonymi UWAGA Nowe wzory dokumentów!
Ilustracja do informacji: Pozwolenia na usuniecie drzew i krzewów rosnących na terenie nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków
W związku z wejściem w życie w dniu 01.01.2017 roku ustawy z dna 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach, a także stanowiskiem zawartym w piśmie Generalnego Konserwatora Zabytków z dnia 03.01.2017 roku Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że przepisy ww. ustawy, która weszła w życie z dniem 01.01.2017 roku nie zwalniają osób fizycznych z obowiązku uzyskania pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na dokonanie zmiany przy zabytku, polegającej na usunięciu drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości, będących wpisanymi do rejestru zabytków cmentarzami, parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit f i g ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W odniesieniu natomiast do drzew i krzewów położonych na terenie wpisanych do rejestru zabytków układów urbanistycznych lub ruralistycznych uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 i 11 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami konieczne będzie wyłącznie w przypadku wycinki lub zabiegów pielęgnacyjnych dotyczących zaprojektowanej zieleni stanowiącej element historycznego układu urbanistycznego lub ruralistycznego, albo zieleni, która została wymieniona w decyzji o wpisie do rejestru (np. miasta-ogrody, cmentarze przykościelne, aleje, parki i inne).
Ilustracja do informacji: Ferie Zimowe 2017
Świetlica Środowiskowa i Biblioteka przy Urzędzie Gminy ul. 1 Lutego 12, tel. 683412731 Zapraszamy Plan zajęć
Ilustracja do informacji: Marsz pieszy WOŚP Łagów
Witam serdecznie. 15.01.2017r Łagowskie Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej i Pieszej przy współpracy z komitetem Orkiestry Świątecznej Pomocy w Łagowie zorganizowało marsz pieszy w pięknej scenerii zimowej nad j.Ciche. Uczestnicy marszu otrzymali koszulki okolicznościowe a na zakończenie marszu poczęstowani gorącą grochówką. Pozdrawiam Prezes Stowarzyszenia - Henryk Łyskawa
Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017 STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020
Ilustracja do informacji: ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW NA USUWANIE AZBESTU
Azbest AZBEST szkodzi zdrowiu! Jeżeli na terenie twojego gospodarstwa położonego w Gminie Łagów znajdują się wyroby zawierające azbest (np. eternit falisty, płyty karo): pobierz wniosek na zdjęcie i/lub transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest; przeprowadź inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na terenie swojego gospodarstwa (m.in. sprawdź ile posiadasz m 2 eternitu – na dachu lub/oraz składowanego na stosie); oceń stan i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów azbestowych; wypełniony formularz złóż na biurze podawczym Urzędu Gminy w Łagowie lub wyślij na adres: Urząd Gminy Łagów, ul. 1 Lutego 7, 66-220 Łagów. Azbest – to grupa minerałów krzemianowych tworzących włókna. Włókna azbestowe są kilkakrotnie cieńsze od ludzkiego włosa, łatwo pękają i nie są widzialne gołym okiem. Do płuc przedostają się wraz z wdychanym powietrzem, wbijają się w nie i pozostają tam na zawsze, co stanowi ryzyko poważnych chorób układu oddechowego. Minerały te były wykorzystywane w Polsce do września 1998 r. m.in. do produkcji wyrobów cementowo-azbestowych używanych w budownictwie (np. eternit falisty, płyty karo). ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW NA USUWANIE AZBESTU
Ilustracja do informacji: Sylwester „Pod Gwiazdami”
Jak co roku w Łagowie odbył się Sylwester „Pod Gwiazdami”, na którym bawiło się wielu turystów i mieszkańców. Po raz kolejny bardzo dużą frekwencją cieszył się nocny marsz z pochodniami w którym wzięło udział około 150 osób, a plac przy restauracji „Pod Lipami” wypełniony był do późnych godzin. Oczywiście muzyka na żywo z „ 4 grupą Biednych” nie pozwoliła ustać w miejscu. Dziękujemy wszystkim za wspaniałą zabawę i zapraszamy do galerii zdjęć.
Ilustracja do informacji: Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła
Zarząd Koła Gminnego PZW w Łagowie zaprasza członków Koła dnia 22.01.2017r. (niedziela), do świetlicy przy ul.1 Lutego 12 w Łagowie o godz. 12.00 (I termin), o godz. 12.15 (II termin) na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła Za Zarząd /-/Prezes Jan Szuryga
Ilustracja do informacji: Obwieszczenie - ptasia grypa A podtypu H5 i H7!
W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wójt Gminy Łagów przypomina w obwieszczeniu o obowiązkach i zakazie (treść obwieszczenia w załączniku).
  • Baner: Baner 1
  • Baner: Baner 2
  • Baner: Baner 3
  • Baner: Baner 4
  • Baner: Zachodnia Zzba PH
  • Baner: LGD Brama Lubuska
  • Baner: Baner 6 - Mikroporady

Kontakt z Urzędem

Urząd Gminy Łagów
ul. Spacerowa 7
66-220 Łagów
 
NIP: 927-18-52-234
REGON: 000536752
pn: 8:00 - 16:00
wt-pt: 7:30 - 15:00
sb-nd: nieczynne
 
Wójt Gminy Łagów przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy poneidziałek od godz. 12:00 do 16:00
68 341 21 86
e-mail
ePUAP  /lagow/skrytka
Wszelkie prawa do treści umieszczonych w serwisie należą do Gminy Łagów
Budowa strony internetowej Urzędu Gminy w Łagowie dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych zrealizowana została w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.