Oficjalny serwis Logo: Gmina Łagów Gmina Łagów

Aktualności

Szkoła na miarę współczesnych czasów!!!

Ilustracja do informacji: Szkoła na miarę współczesnych czasów!!!
 
Zakończono modernizację obiektu Zespołu Edukacyjnego w Łagowie.
 
W ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (RPO-L2020) Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna dla Działania 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej dla Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT - zakończono prace dotyczące projektu pn. „Modernizacja budynku szkoły położonego na działce nr ewid. 158/19 przy ul. Szkolnej 1 w Łagowie”
 
        Zespół Edukacyjny w Łagowie w skład, którego formalnie wchodzi Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Obrońców Warszawy w Łagowie oraz Samorządowe Gimnazjum w Łagowie znajduje się w obiekcie powstałym w latach 60-tych XX wieku.
W 2010 roku powstała dokumentacja projektowa obejmująca swoim zakresem generalny remont mocno zaniedbanego i pilnie wymagającego kompleksowych prac modernizacyjnych budynku.
W 2011 roku w I etapie w ramach prac termomodernizacyjnych wykonano elewację z dociepleniem ścian budynku oraz wykonaniem elementów zewnętrznych (wymiana drzwi wejściowych, montaż daszków na drzwiami), remont dachu z wykonaniem termoizolacji i pokryć, dobudowano klatkę schodową. Całkowity koszt I etapu zamkną się w kwocie pond 1,3 mln zł. 
Piętro budynku zostało wyremontowane kompleksowo w roku 2014 w II etapie w zakresie: wymiany stolarki drzwiowej, wymiany posadzek, odnowienia ścian, przebudowy sanitariatów, wykonania nowych okładzin schodów, poręczy i pochwytów, wymiany instalacji sanitarnych i elektrycznych. Koszt prac zamknął się w kwocie ponad 800 tys. zł.
W roku 2016 przeprowadzono kolejny III etap kompleksowej modernizacji obiektu.
Inwestycja ta jak i przeprowadzona obecne w tym roku modernizacja części dydaktycznej piwnic bloku kuchennego wraz z komunikacją i sanitariatami została dofinansowana środkami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (RPO-L2020) Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna dla Działania 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej dla Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.
Całkowita wartość projektu 2,1 mln zł, (w tym koszty kwalifikowalne w wysokości 800 tys. zł – założeniem), kwota dofinansowania – 750 tys. zł. Rzeczywiste koszty realizacji zamknęły się w kwocie 1,6 mln. Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu do kosztów kwalifikowalnych, (kosztów, na których pokrycie można było uzyskać dofinansowanie) nie mogły być uznane koszty związane z pracami w pomieszczeniach o charakterze administracyjno-biurowym i socjalno-bytowym, (czyli pomieszczenia, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne). Ponadto, nie można było ująć w projekcie zagospodarowania terenu szkoły.  Za wydatek kwalifikowalny nie można było również uznać kosztów związanych z remontem sali sportowej.
 
Pozyskane środki pozwoliły na:  
 • gruntowną modernizację parteru budynki
 • wykonanie prac remontowych część dydaktyczna piwnic bloku kuchennego, oraz
 • dostawę i instalację wyposażenia dla pomieszczeń dydaktycznych szkoły
Prace związane z modernizacją obejmowały remont sal dydaktycznych i komunikacji, w tym: przebudowę ścianek działowych, tynki i okładziny wewnętrzne, malowanie, wymianę posadzek, wymianę stolarki drzwiowej oraz przebudowę sanitariatów w tym wydzielenie wc dla osób niepełnosprawnych, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej wewnętrznej, wymiana instalacji c.o., wentylacja, wymiana instalacji elektrycznych.
Ponadto przedmiotem inwestycji był:
 • zakup i montaż mebli ( w tym. m.in. 138 jednoosobowych ławek uczniowskich, 104 ławek dwuosobowych, 458 krzeseł, 17 biurek, 15 kpl szafek uczniowskich)
 • i pomocy dydaktycznych w tym m.in. dygestorium, tellurium, globusy indukcyjny, globus podświetlany, teleskop, 15 mikroskopów)
 • zakup sprzętu multimedialnego (w tym m.in.: 30 laptopów dla uczniów, 3 monitorów interaktywnych, rzutnika, 3 szt. desktopów)
Efektem końcowym jest powstanie nowoczesnych pracowni przedmiotowych, wyposażonych w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, w tym urządzenia multimedialne, co pozwoli na świadczenie usług edukacyjnych na możliwie najwyższym poziomie.
Uczniowie znajdą tu doskonałe warunki do rozwoju swoich zainteresowań i pasji, a nauczyciele większą motywację do jeszcze bardziej efektywnej pracy.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Zespół Edukacyjny Łagów

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Data utworzenia: 30.06.2017
 • Baner: Baner 1
 • Baner: Baner 2
 • Baner: Baner 3
 • Baner: Baner 4
 • Baner: Zachodnia Zzba PH
 • Baner: LGD Brama Lubuska
 • Baner: Baner 6 - Mikroporady

Kontakt z Urzędem

Urząd Gminy Łagów
ul. 1 Lutego 7
66-220 Łagów
 
NIP: 927-18-52-234
REGON: 000536752
pn: 8:00 - 16:00
wt-pt: 7:30 - 15:00
sb-nd: nieczynne
 
Wójt Gminy Łagów przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy poneidziałek od godz. 12:00 do 16:00
68 341 21 86
e-mail
ePUAP  /lagow/skrytka
Wszelkie prawa do treści umieszczonych w serwisie należą do Gminy Łagów
Budowa strony internetowej Urzędu Gminy w Łagowie dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych zrealizowana została w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.